Für die Medien

KontaktČeská federace potravinových bank, z.s.

nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
IČO: 71251847 DIČ: CZ71251847 Bankkonto bei FIO bank, a.s. nr. 2801541770 / 2010
Kontaktní osoba:

Veronika Láchová

Direktor

press@potravinovabanka.cz