Unsere Tätigkeit

Kdo jsme

Česká federace potravinových bank je nezisková organizace. Na národní i nadnárodní úrovni zastupuje všech patnáct regionálně působících potravinových bank v ČR. Koordinuje jejich činnost, podporuje rozvoj, hájí zájmy, získává finanční i materiální zdroje, sumarizuje výsledky, dbá na dodržování základních pravidel Charty evropských potravinových bank a provozuje centrální sklad pro příjem a distribuci celonárodních darů.

Komu pomáháme

Získané potraviny a základní materiální pomoc putuje prostřednictvím regionálních potravinových bank přímo do odběratelských neziskových organizací, které pomáhají například opuštěným seniorům, rodičům samoživitelům, rodinám v krizi, lidem bez domova či lidem s psychickým a tělesným postižením.

Naše cíle

  • Bojovat proti plýtvání potravinami

  • Dělit se o získané potraviny s těmi, kteří mají hlad

  • Obnovovat solidaritu mezi lidmi

Geschichte