Naše činnost

Kdo jsme

Česká federace potravinových bank je nezisková organizace. Na národní i nadnárodní úrovni zastupuje všech patnáct regionálně působících potravinových bank v ČR. Koordinuje jejich činnost, podporuje rozvoj, hájí zájmy, získává finanční i materiální zdroje, sumarizuje výsledky, dbá na dodržování základních pravidel Charty evropských potravinových bank a provozuje centrální sklad pro příjem a distribuci celonárodních darů.

Komu pomáháme

Získané potraviny a základní materiální pomoc putuje prostřednictvím regionálních potravinových bank přímo do odběratelských neziskových organizací, které pomáhají například opuštěným seniorům, rodičům samoživitelům, rodinám v krizi, lidem bez domova či lidem s psychickým a tělesným postižením.

Naše cíle

  • Bojovat proti plýtvání potravinami

  • Dělit se o získané potraviny s těmi, kteří mají hlad

  • Obnovovat solidaritu mezi lidmi

Výroční zprávy

Krátce z naší historie

Prvopočátky potravinových bank v České republice sahají do roku 1992, kdy nyní čestný člen České federace potravinových bank Mgr. Ilja Hradecký založil první potravinovou banku v České republice a o dva roky později i federaci. Nejdříve koncept fungoval ve formě získávání a skladování potravin neziskovou organizací Naděje, která je redistribuovala dalším organizacím. Nedocházelo zatím ke sdružování dalších subjektů a rozšiřování konceptu do ostatních regionů.

V roce 2004 byly osloveny další neziskové organizace, např. Armáda spásy, Adra, Charita ČR, aby založily nové potravinové banky.

V březnu 2005 se konala valná hromada, na které se účastníci shodli na obnovení konceptu z roku 1992. Současně musely být zajištěny provozní finanční prostředky, skladové prostory a vybavení, dodavatelé potravin a konečně i další odběratelské organizace.

30. března 2006 byl za účasti dvou velvyslanců USA a Francie otevřen první sklad v Praze.

Úkolem pro zástupce České federace potravinových bank bylo další rozšíření povědomí o potravinových bankách i do dalších regionů. Jako druhá potravinová banka byla založena Potravinová banka Ostrava, následovaly kraje Ústecký, Liberecký a kraj Vysočina.