Bojujeme proti plýtvání
a hladu.

Seznam potravinových bank
11300 shromážděných tun potravin
300 tisíc podpořených osob
1368 odběratelských organizací
15 potravinových bank

Jak to funguje?

Česká federace potravinových bank je zastřešující organizací potravinových bank v České republice. Zastupuje je na národní i nadnárodní úrovni a provozuje centrální sklad. Potravinové banky jsou neziskové organizace, které shromažďují potraviny a distribuují je odběratelským dobročinným organizacím. Skrze ně se potraviny dostávají k lidem v nouzi, především seniorům, rodinám s dětmi, matkám samoživitelkám a lidem bez domova.

Potraviny banky získávají od potravinových řetězců, z potravinových sbírek, evropského programu potravinové a materiální pomoci, od pěstitelů, producentů a jednotlivců. Většina potravin je určena k rychlé spotřebě, má uplynulou dobou minimální trvanlivosti, poškozený obal nebo špatné označení. Tím, že je zachráníme, neskončí na skládce nebo ve spalovně.

Zachraňujeme

Od našich partnerů a dárců získáme potraviny často určené k likvidaci.

Skladujeme

Potraviny zkontrolujeme, roztřídíme a dočasně uskladníme.

Pomáháme

Potraviny darujeme dobročinným organizacím nebo přímo lidem v nouzi.

Potravinové banky v ČR

Generální partneři a donátoři

Ocenění

Jsme členem