Bojujeme proti plýtvání
a hladu.

Seznam potravinových bank
13200 shromážděných tun potravin
400 tisíc podpořených osob
1381 odběratelských organizací
199 výdejních míst po celé ČR

Jak to funguje?

Česká federace potravinových bank je zastřešující organizací potravinových bank v České republice. Zastupuje je na národní i nadnárodní úrovni a provozuje centrální sklad. Potravinové banky jsou neziskové organizace, které shromažďují potraviny a distribuují je odběratelským dobročinným organizacím. Skrze ně se potraviny dostávají k lidem v nouzi, především seniorům, rodinám s dětmi, matkám samoživitelkám a lidem bez domova.

Potraviny banky získávají od potravinových řetězců, z potravinových sbírek, evropského programu potravinové a materiální pomoci, od pěstitelů, producentů a jednotlivců. Většina potravin je určena k rychlé spotřebě, má uplynulou dobou minimální trvanlivosti, poškozený obal nebo špatné označení. Tím, že je zachráníme, neskončí na skládce nebo ve spalovně.

Zachraňujeme

Od našich partnerů a dárců získáme potraviny často určené k likvidaci.

Skladujeme

Potraviny zkontrolujeme, roztřídíme a dočasně uskladníme.

Pomáháme

Potraviny darujeme dobročinným organizacím nebo přímo lidem v nouzi.

Potravinové banky v ČR

Generální partneři a donátoři

Ocenění

Jsme členem