Podporovatelé

Děkujeme všem generálním a významným partnerům, donátorům a dárcům. Velké poděkování patří dalším mnoha nezveřejněným podporovatelům. Díky Vaší přízni a pomoci můžeme zajišťovat a rozvíjet naši činnost.

BEZ VÁS BY TO NEŠLO. DĚKUJEME!

  

Generální partneři a donátoři

Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo zemědělství poskytuje každoroční finanční podporu ČFPB a potravinovým bankám, čímž umožňuje svoz potravin z obchodů v regionech i z logistických center. 

http://eagri.cz/public/web/mze/

Penny

PENNY MARKET poskytl v roce 2018 potravinovým bankám k bezplatnému užívání sklad pro potřeby logistického centra. Dlouhodobě také spolupracuje na sbírkách a boji proti plýtvání potravin a využívání nedokonalého ovoce a zeleniny. V roce 2021 poskytl finanční dar pro podporu budování nové infrastruktury ve výši 4 mil. Kč. 

https://www.penny.cz/

Ministerstvo životního prostředí

S pomocí dotačních peněz se rozšíří skladovací kapacity a distribuční možnosti potravinových bank takřka v celé republice. „Celkem rozdělíme 174 milionů korun, které půjdou na sedm projektů potravinových bank. Lepší logistické zázemí získají například banky v Libereckém, Ústeckém či Jihočeském kraji, v plánu je také vybudování centrálního skladu potravinové pomoci, který bude sloužit celé republice,“ uvádí ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

https://www.mzp.cz/

  

Významní partneři

Albert

Společnost Albert daruje potravinovým bankám nákladní automobily určené k pravidelným svozům z prodejen řetězce. V roce 2021 byly darovány již tři takové automobily a dalších 7 je přislíbeno.

https://www.albert.cz/

Tesco

Tesco ČR je dlouholetým partnerem potravinových bank. Každoročně poskytuje značnou část svého rozpočtu nejen na boj proti plýtvání potravinami, ale i na podporu rozvoje potravinových bank v regionech i na národní úrovni. 

https://itesco.cz/

  

Významní dárci

Share

Společnost share podporuje provoz potravinových bank prodejem čokoládových produktů a tyčinek. Z každého tohoto produktu získají potravinové banky 2,5 Kč pro zajištění distribuce potravin lidem v nouzi. 

https://cz.share.eu

Raben

Raben Logistics Czech nám poskytuje dlouhodobě podporuje dopravu darovaných potravin.

https://ceskarepublika.raben-group.com

Člověk v tísni

Člověk v tísni nám poskytl významný finanční dar na nákup potravin.

https://www.clovekvtisni.cz

Nadace ČEZ

Nadace ČEZ již několikrát podpořila zajištění potravin pro potřebné jednotlivce i rodiny. 

https://www.nadacecez.cz

  

Dárci potravin a materiální pomoci

 • Adidas
 • AmRest Coffee s.r.o. (Starbucks)
 • Baltaxia a.s. (SEABERG s.r.o.)
 • Bellini, s.r.o.
 • BIDFOOD Czech Republic s.r.o.
 • Country Life, s.r.o.
 • Cushman & Wakefield
 • Dr.Staněk, spol.s r.o.
 • Ferrero Česká s.r.o.
 • Fond Sidus, z.ú.
 • Hamé s.r.o.
 • Hipp Czech s.r.o.
 • Hollandia Karlovy Vary, s.r.o.
 • Hotovky.cz
 • Julius Meinl Coffee Intl., a.s.
 • J.J.Darboven s.r.o
 • La Lorraine, a.s.
 • Mountfield a.s.
 • Nubium Development SE
 • Pokeat
 • SENS Foods
 • Sodexo Pass Česká republika a.s.
 • STOCK Plzeň-Božkov s.r.o.
 • TAE AgriCo s.r.o.
 • Vandemoortele Europe NV, český odštěpný závod