Projekty

Výdejny potravinových bank v ČR

Česká federace potravinových bank ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí spustila v červenci 2023 projekt Výdejen potravinové pomoci. Do stávající sítě patnácti potravinových bank po celé zemi postupně budujeme novou společnou síť 150 výdejních míst. Tyto výdejny budou periodicky poskytovat potravinovou pomoc ve složitě dostupných místech, nebo osobám, které pomoc potřebují a nedokázali ji dosud čerpat.  Výdejny fungují buď jako mobilní výdejní místa (tzv. pojízdné výdejny) nebo na statických místech ve větších městech, kde je potravinová pomoc pravidelně vydávána.  

PRO KOHO JE POMOC URČENA? 

Je důležité zdůraznit, kdo potravinovou pomoc využívá. Jedná se především o rodiče samoživitele, vícečetné rodiny, děti a mladiství v nepříznivé životní situaci, senioři, invalidé a další osoby sociálně vyloučené nebo žijící v sociálně vyloučených lokalitách. O tom, kdo má nárok čerpat potravinovou pomoc rozhodují sociální pracovníci obcí a neziskových organizací. Potravinové banky neurčují potřebnost lidí, ale starají se o efektivní distribuci pomoci.  

JAK TO FUNGUJE? 

Lidé v nouzi se obrátí na sociálního pracovníka, odbor sociální péče ve své obci nebo neziskovou organizaci. Ti vyhodnotí situaci a rozhodnou o oprávnění čerpat potravinovou pomoc. Příjemce potravinové pomoci je zaregistrován v centrální evidenci a je mu přidělena výdejna v blízkém okolí. Na základě tohoto doporučení se dotyčný dostaví do výdejny, předloží potvrzení o nároku na potravinou pomoc (voucher) a přebere si balíček potravinové pomoci. Potravinové banky připravují balíčky pro své klienty z aktuálně dostupného sortimentu s přihlédnutím k příjemci pomoci, například zahrnující dětskou výživu a hygienu pro rodiny s malými dětmi.

Obsah balíčků, počet podpořených osob a výběr výdejního místa bude v průběhu projektu reagovat na situaci v regionu a také kapacity regionální potravinové banky.  Pro osoby ze všech cílových skupin výdejny přináší především rychlé, efektivní, maximálně transparentní a bezpečné poskytnutí potravinové pomoci, a to bez nutnosti využívání sociálních služeb.