Odpočet hodnoty daru

Dary si můžete odečíst od základu daně

Dary (“poskytnuté bezúplatné plnění”), které nám poskytnete jsou uznatelné z hlediska odpočtu hodnoty daru od základu daně (fyzické osoby), resp. od sníženého základu daně (právnické osoby), protože nám je poskytujete na charitativní, humanitární a ekologické účely.

Pro fyzické osoby jsou platná ustanovení §15, odst. (1) Zákona o daních z příjmu:

Abyste mohli dary uplatnit, musí úhrnná hodnota v kalendářním roce přesáhnout 2 % ze základu daně nebo činit alespoň 1000 Kč. Pokud jste tedy v součtu za kalendářní rok darovali minimálně 1000 Kč (získáte na tuto částku potvrzení), můžete dar uplatnit. V úhrnu pak lze odečíst nejvýše 15 % 30 % ze základu daně. Dočasně upravené výše horní hranice platí i pro rok 2022*), následně bude hranice vrácena zpět na 15 %.

Potvrzení o daru pro daňové účely Vám vystavíme na základě Vaší žádosti (stačí zaslat e-mail). Aby bylo potvrzení z pohledu finančního úřadu uznatelné, uveďte do žádosti celé Vaše jméno a adresu trvalého pobytu.

Pokud jste zaměstnanci a daňové vyrovnání Vám zpracovává zaměstnavatel, odevzdáte potvrzení o daru své mzdové účtárně. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) si uplatní odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání.

Pro právnické osoby jsou platná ustanovení § 20, odst. (8) Zákona o daních z příjmu:

Abyste mohli dary uplatnit, musí úhrnná hodnota darů jedné organizaci za kalendářní rok nebo hodnota jednoho daru činit alespoň 2000 Kč. V úhrnu pak lze odečíst nejvýše 10 % 30 % ze sníženého základu daně podle § 34 Zákona o daních z příjmu. Dočasně upravené výše horní hranice pro zdaňovací období platí i pro rok 2022*) následně bude hranice vrácena zpět na 10 %.

Jako potvrzení pro daňové účely zpravidla využijete darovací smlouvu, kterou s námi máte uzavřenu, nebo Potvrzení o daru pro daňové účely, které Vám vystavíme na základě Vaší žádosti (stačí zaslat e-mailem).

*) Více informací o možnosti snižování základu až o 30 % na webu AVPO ČR.