Projekty

FEBA/Mezinárodní spolupráce

Díky členství v mezinárodních organizacích je klíčovou organizací pro mezinárodní spolupráci a vzdělávání v oblasti potravinových bank (foodbanking). Manažeři a zaměstnanci potravinových bank mají možnost účastnit se mezinárodních seminářů, workshopů a konferencí na nichž mohou sdílet své poznatky a navázat spolupráci s kolegy z jiných zemí. Sdílení informací a „dobré praxe“ je důležitým prvkem v rozvoji potravinových bank na celém světě.