Projekty

Rozvoj kapacit Logistického centra ČFPB

Cílem projektu Rozvoj kapacit Logistického centra ČFPB je zvýšit efektivitu a kvalitu služeb. Projekt se zaměřuje na modernizaci a navýšení skladovací a dopravní kapacity, získání technického vybavení na údržbu skladovacích hal a manipulačních ploch v areálu, zvýšení požárního zabezpečení a postupný přechod na elektromobilitu.

PROJEKT ZAHRNUJE NÁSLEDUJÍCÍ AKTIVITY:

 • Stavba nové nakládací rampy zefektivňuje manipulaci se zachráněnými potravinami a zvyšuje bezpečnost při pohybu manipulační techniky a nakládce a vykládce zboží. 
 • Stavba parkoviště s otáčecí plochou navyšuje parkovací kapacitu o 9 míst pro vozidla potravinových bank a odběratelských organizací a umožňuje bezpečnější pohyb vozidel před vykládkou a nakládkou zboží. 
 • Nově instalované mrazící a chladící boxy navyšují skladovací kapacitu pro chlazené a mražené potraviny o 24 palet.
 • Nově instalované regály, které jsou určeny k uskladnění zboží na paletách navyšují skladovací kapacitu o 400 paletomíst.
 • Pořízení nákladního vozidla přispívá k levnějšímu a efektivnějšímu zásobování regionálních potravinových bank. Nákladní vozidlo má kapacitu 18 palet a umožňuje chlazení a mražení převážených potravin.
 • Pořízený podlahový mycí stroj slouží k udržování čistoty a hygieny skladových prostor. 
 • Pořízený užitkový elektromobil slouží k zajištění údržby zeleně a bezpečného provozu po komunikacích areálu logistického centra i za nepříznivého počasí. Díky příslušenství je možné odmetat a odhrabat sníh, posypat komunikace, odvézt prořezané větve, posekanou trávu či odpad a přebytečný materiál. Díky provozu na elektrickou energii neznečišťujeme okolní prostředí.
 • Instalací tří nabíjecích míst pro elektromobily jsme získali potřebnou kapacitu pro dobíjení vozidel s elektrickým pohonem.
 • Dvě nově pořízené osobní dodávky s elektrickým pohonem slouží k převozu osob a dopravě zboží a představují první kroky k našemu budoucímu rozvoji elektromobility. 
 • Instalací dvou sekčních vrat na vstupu do skladovacích prostor a tří požárních uzávěr mezi skladovými halami jsme zvýšili hygienické podmínky a komfort přístupu do skladovacích prostor a zajistili ochranu před šířením požáru.
 • Instalovaný požární vodovod slouží k zajištění požární ochrany areálu. Požární vodovod má dostatečný průtok a je napojen na hasící hydranty umístěné v halách.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí 2014-2020.