Projekty

Sklad potravinové pomoci v ČR

Cílem projektu je vybudování nového logistického centra České federace potravinových bank (ČFPB) a skladů pro regionální potravinové banky pro Prahu a Středočeský kraj a Central. Realizace projektu je významně podpořena formou spolufinancování generálním partnerem ČFPB společností Penny market. 

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí.