Tiskové zprávy

Potravinové banky v roce 2022 opět navýšily svůj obrat. Poptávka po potravinové pomoci stále stoupá.

31 / 01 / 2023

Praha, 31. 1. 2023, Potravinové banky shromáždily v roce 2022 přes 11 300 tun potravin a pomohly více než 300 tisícům lidí prostřednictvím 1368 odběratelských organizací.

V České republice aktuálně funguje 15 potravinových bank a centrální logistické centrum. V loňském roce opět navýšily svůj obrat oproti předchozímu roku. Potřeba potravinové pomoci v České republice opět stoupla o 30 %. Potravinové banky dodávají potraviny už do 1368 organizací, které je pak předávají lidem v nouzi. Hodnota potravin, které banky shromáždily, je přes 680 milionů Kč.

„Rok 2022 byl pro všechny potravinové banky velmi náročný. Začátek roku byl poznamenán uprchlickou krizí. Vuplynulém roce také kontinuálně stoupala poptávka po potravinové pomoci. Přibylo podporovaných organizací a s tím i lidí, kterým byla pomoc předána. I množství potravin získaných z obchodních řetězců se zvýšilo. Naštěstí pro všechny potřebné, nikdo nechce plýtvat. Škoda jen, že stále nacházíme tak málo dárců mezi producenty a zemědělci.“ uvádí Veronika Láchová, ředitelka České federace potravinových bank. “Velkým úspěchem pro nás byla i realizace dvou velkých Sbírek, v nichž je zapojena doslova celá republika. Ty nám pomohly naplnit sklady ve chvílích, kdy už se potravin nedostávalo“, doplnila.

Potravinové banky jsou neziskové organizace a v České republice existují od roku 1992. Mezi jejich podporovatele patří nejen Ministerstvo zemědělství, které vrámci svého dotačního programu podporuje provoz, ale i některé obchodní řetězce, jejichž partnerství je pro zajištění chodu potravinových bank nezbytné. V roce 2022 bylo realizováno 8 projektů díky dotaci na investici do infrastruktury poskytnuté Ministerstvem životního prostředí. Další investice do infrastruktury jsou v plánu pro příští rok.

„Naším největším podporovatelem, díky němuž můžeme naši činnost dlouhodobě vykonávat je Ministerstvo zemědělství. To finančně podporuje provoz spojený spotravinami zachráněnými z obchodů a od producentů. V roce 2022 jsme navázali na předešlý rok a pokračovali v investičních projektech s podporou Ministerstva životního prostředí. Mnoho potravinových bank tak může vybudovat nové sklady a navýšit své kapacity. Pro rok 2023 připravujeme také velký přelomový projekt výdejen ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Díky němu bude možné pomoci více lidem v nouzi a dostat potravinovou pomoc i do míst, kde nyní není dostupná, “ vysvětluje Aleš Slavíček, předseda federace.